b
 

 

Met een lichte sedatie is een gebitsbehandeling voor uw paard veel vlotter en aangenamer. Uw paard ondergaat de gebitsbehandeling zo heel rustig en merkt er weinig van. Het paardenhoofd kan in een optimale positie ondersteund worden en er kan snel doorgewerkt worden. Dat is erg prettig voor een paard.

Maar het grootste voordeel van een lichte sedatie is de kwaliteit van het werk. Het allerbelangrijkste na een gebitsbehandeling is, dat de boven- en onderkaak precies op elkaar passen. Om dit te kunnen controleren schuift paardentandarts Anke Oerlemans de kaken langzaam over elkaar, terwijl ze tegelijk in de mond kijkt. Dit gaat alleen als de paardenmond ontspannen is, dus onder sedatie.

Om niet toe te hoeven geven op de kwaliteit van het werk en om voor het paard rustig maar toch vlot te kunnen werken, is een sedatie dus absolute noodzaak.

Sedatie is ‘het licht suf maken van een paard’. Dit gebeurt met een intraveneuze (in de ader) injectie en houdt ongeveer 45 minuten aan. Voor een paard is een sedatie geen enkel probleem en het kan dezelfde dag nog aan het werk.Let op: alleen een dierenarts is bevoegd om paarden te sederen! Alleen een dierenarts heeft kennis van de hoeveelheid toe te dienen middel en welk middel het beste past bij uw paard. Tevens luistert Drs. Anke Oerlemans ook altijd naar hart en longen om er zeker van te zijn dat er geen gezondheidsproblemen bestaan, die invloed hebben op de sedatie. Het onjuist toedienen, het toepassen van een verkeerd sedatiemiddel of de foute dosering kan grote gevolgen hebben voor uw paard. Bovendien is ieder ander, behalve een arts, niet financieel verzekerd als zich onverhoopt complicaties voordoen, bijvoorbeeld bij onjuist gebruik van een sedatiemiddel.